Mellby Ved

Trädfällning


Vi utför stora som små trädfällningar.

Ring oss så kommer vi ut och tittar på ert objekt och lämnar sedan en offert. Detta gör vi självklart kostnadsfritt!
Beroende på trädets placering och omgivning gör vi en bedömning och beslutar vilken metod som är lämpligast.

 

Konventionell fällning
Man kan fälla direkt från marken, en s.k. konventionell fällning. Behövs det använder vi hjälpmedel som vinschar och fällriktare för extra säkerhet vid fällning.
Metoden kräver stor kunskap så att trädet faller dit man vill.

 

Sektionsfällning
Är omgivningen eller trädet av sådan karaktär att det är omöjligt att fälla från marken använder vi oss av en skylift och fäller det bit för bit, en s.k. sektionsfällning. På så vis kan vi montera ner även riktigt stora träd bit för bit under kontrollerade former. Naturligtvis kan vi också ta ner endast delar av träd. T.ex. en gren som växer nära eller över en byggnad eller in över en grannes tomt. Sektionsfällning bör endast utföras av professionella trädfällare.

För att öka säkerheten och skydda gräsmatta firas ofta de bortsågade delarna ner till marken.

 

 

 

Uppkapning och bortforsling
Efter fällning kapar vi upp trädet efter kundens önskemål.
Om så önskas hjälper vi gärna till med borttransport av ris och stock.


Vi är både erfarna och utbildade trädfällare.

Vi har ansvarförsäkring genom Länsförsäkringar.

 

Priser
Priserna baseras helt på hur lång tid vi beräknar att behöva arbeta hos er samt vilken sorts fällningsmetod som behöver användas. I vissa fall kan nedtagning av träd utföras kostnadsfritt eller till mycket låg kostnad om träden är passande för vedproduktion.

 

Avverkning och gallring
Vi arbetar även med gallringar och avverkningar åt skogsägare. Då har vi maskiner i olika storlekar för att effektivisera arbetet.

 

    Video